FPG Nieuws

In gesprek over klimaatmaatregelen bossen en landgoederen

SOIL4U/Vilsteren gaat in samenwerking met FPG onderzoeken welke klimaatmaatregelen particuliere bos- en landgoedeigenaren zouden willen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het vasthouden van water, bodemverbetering, verbeteren van de biodiversiteit en de aanplant van extra bomen. Eigenaren die actief willen meedenken over het klimaatrobuust maken van onze bossen en landgoederen zijn van harte uitgenodigd voor de eerste expertmeeting op vrijdag 5 juli in Vilsteren.

Tijdens de expertmeeting willen we samen met particuliere eigenaren inzichten en ervaringen delen over mogelijke klimaatmaatregelen en de belemmeringen daarbij. Vervolgens willen we samen bepalen welke maatregelen het best uitvoerbaar en kansrijk zijn. Daarbij hoort ook de vraag wie welke maatregelen zelf zou willen uitvoeren en hoe dat gefinancierd kan worden. Het is uitdrukkelijk een bottom-up-proces. Voor input worden sprekers uit de waterschapswereld, Wageningen Universiteit, de Bosgroepen en bodemdeskundigen uitgenodigd. Aan de dialoog zullen ook overheden deelnemen.

LNV staat open voor goede ideeën

Het project is mogelijk dankzij een subsidie van LNV. LNV is zeer geïnteresseerd om te horen wat het particuliere veld wil doen, welke bereidheid er is, welke goede ideeën er zijn. Ook bij het ministerie voelt men een hoge urgentie om met maatregelen aan de slag te gaan. Men is dus ook zeer bereid om goede voorstellen te honoreren.

De resultaten van deze expertmeeting bieden we aan LNV aan. We vragen het ministerie om op 3 oktober met een reactie te komen tijdens SOIL4U/FPG-Landgoederendag, ook weer in Vilsteren.

Meer informatie volgt

Voelt u als bos- of landgoedeigenaar ook de urgentie om met klimaatmaatregelen aan de slag te gaan, en wilt u meedenken? U bent van harte welkom op 5 juli van 10.30 tot 15.30 uur in het landgoedcentrum van Vilsteren. Meer informatie over het programma volgt. U kunt zich opgeven bij de FPG (fpg@grondbezit.nl). Iedere deelnemer krijgt van tevoren enig leesmateriaal toegestuurd.