FPG Nieuws

Initiatief a.s.r. voor dynamisch bodemlabel

A.s.r. heeft samen met Rabobank en drinkwaterbedrijf Vitens het initiatief genomen voor een dynamisch bodemlabel. Het label voor duurzaam bodemgebruik draagt bij aan een gezonde landbouw en het behoud van waarde van landbouwgrond. FPG ondersteunt deze doelstelling en het initiatief van harte. Daarmee wordt ook gehoor gegeven aan de oproep van minister Schouten van LNV in haar bodemstrategie die ze onlangs naar de Tweede Kamer zond.

Bodemlabel waardevol initiatief

Met het bodemlabel willen de initiatiefnemers dat agrarische ondernemers beter inzicht krijgen in de bodem die zij gebruiken en hoe ze deze beter kunnen beheren. Het bodemlabel kan een middel zijn om agrariërs die duurzaam omgaan met hun grond financiële voordelen te bieden. Voor de ontwikkeling van het label wordt samenwerking gezocht met partijen die reeds een initiatief hebben ontwikkeld voor het verbeteren van de bodem.

FPG zeer positief

Het bodemlabel sluit naadloos aan bij de door minister Schouten aan het Parlement gepresenteerde bodemstrategie. Als uitgangspunt wordt daarin gehanteerd: “Goede landbouwbodems vormen de basis voor vele maatschappelijke opgaven”. In reactie op de bodemstrategie heeft FPG laten weten het hartgrondig eens te zijn met dat uitgangspunt. Het sluit ook aan bij de door FPG georganiseerde Groene Tafel Bodempioniers. Dat geldt ook zeker voor het nu gepresenteerde initiatief voor een bodemlabel. FPG is daarom blij met het bodemlabel en zal actief bijdragen aan de totstandkoming ervan.