FPG Nieuws

Kamer wil rechtspositie grondeigenaren beschermen

De Tweede Kamer heeft vanmiddag twee moties aangenomen om de rechtspositie van grondeigenaren bij onteigeningsprocedures te beschermen. Kamerleden Ronnes (CDA) en Veldman (VVD) dienden de moties in met het oog op de aanstaande Aanvullingswet grondeigendom. Deze Aanvullingswet, die mogelijk zal opgaan in de Omgevingswet, bevat belangrijke bepalingen over onteigening.  

De eerste motie stelt dat de bescherming van de eigenaar onder de toekomstige regelgeving minstens gelijkwaardig moet blijven aan de huidige situatie. Waar mogelijk moet de positie en de bescherming van de eigenaar worden verstevigd. De tweede motie verzoekt de regering om uitgebreid juridisch advies in te winnen over de plannen bij onder andere de Raad voor de rechtspraak, de Raad van State en de Hoge Raad. 

Minister Schultz deelt de mening van de indieners dat de positie van grondeigenaren niet mag verslechteren en ziet de moties als ondersteuning van haar beleid. Zij belooft bij de aanbieding van het wetsvoorstel aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de positie van eigenaren te verstevigen.

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) complimenteert de indieners voor hun inspanningen. Zij stellen terecht dat het recht op een eigendom een fundamenteel onderdeel vormt van onze rechtstaat.

De FPG is bezorgd over de rechtspositie van eigenaren in de nieuwe aanvullingswet. Vooral omdat volgens de huidige plannen de Kroon het onteigeningsbesluit van (lagere) overheden niet meer zal toetsen. De Federatie zal woensdag 20 april, tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over onteigening, mede op dit punt terugkomen.