FPG Nieuws

Klimaatbijeenkomsten bos en natuur: goede introductie

Op 1 en 8 november organiseerden de VBNE, De Bosgroepen en de FPG bijeenkomsten over maatregelen voor extra CO2-vastlegging in het Nederlandse bos- en natuurbeheer. Deze bijeenkomsten waren een goede introductie op de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord en de extra maatregelen die bos- en natuurbeheerders kunnen nemen. Hier vindt u het verslag.

Hier vindt u alle presentaties:

Politieke context Klimaatakkoord door Dianne Nijland en Anne Reichgelt (VBNE)

Pilots klimaatslim bosbeheer door Gert-Jan Nabuurs en Mart-Jan Schelhaas (WEnR)

Juridisch advies over aanleg nieuw bos door Gijs van Heemstra (FPG)

Klimaatslim landschapsonderhoud door David Borgman (Borgman Beheer Advies)

Bos- en houtscan Noord-Brabant door Vincent Lokin (Arboribus Silva)

Revitalisering laagproductief bos door Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland)

Koolstofvastlegging in beheerde en onbeheerde bossen door Jan den Ouden (Wageningen Universiteit)