FPG Nieuws

ALV FPG: Klimaatopgave leidt tot grote druk op groene ruimte

Het beperken van de CO2 emissie zal leiden tot een grote druk op de groene ruimte en daar is nog geen oplossing voor. Pieter van Geel sprak tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 december jongstleden over de klimaattafel waar hij voorzitter van is: Landbouw en landgebruik. Grondbeheerders werken graag mee aan oplossingen, maar wel tegen redelijke en billijke voorwaarden, en op basis van vrijwilligheid. Plannen zonder zicht op bijbehorende financiële middelen zijn funest voor draagvlak aldus FPG-voorzitter Roel Robbertsen.

#hoedan?

Van Geel ziet de CO2 reductie niet als een ééndimensionale opgave. Het gaat ook om de samenhang van natuur en biodiversiteit, bodemkwaliteit, grondgebondenheid, kringlopen. Boeren en grondbeheerders worden gék van alle -vaak tegenstrijdige- opgaven die om beurten langskomen. We moeten minder veevoer importeren, meer biomassa produceren om bij te stoken, bossen aanplanten om CO2 vast te leggen, veenweidegebieden extensiveren, en ga zo maar door. En daarvoor is niet alleen veel ruimte nodig, maar ook geld.

Liever een veenbrand dan een strovuur

Van Geel benadrukte dat bovendien snelle oplossingen niet mogelijk zijn in de landbouw en natuur. Een oplossing zoeken voor het veranderende klimaat gaat tientallen jaren duren. Maar je moet nú beginnen, zo was zijn vurig pleidooi. Hij ziet in dat kader liever een veenbrand dan een strovuur. Het polderen aan de klimaattafels is daarvan een normaal onderdeel en het is toch niet raar om daar even de tijd voor te nemen.

Overheid moet meer en beter bos ondersteunen

Tijdens de ALV ging Albert Schimmelpenninck nader in op de klimaatbijdrage vanuit bos en natuur.  

Daarbij gaat het om meer bos, beter bos en een betere benutting van hout  tafel. Dit vraagt onder andere dat het subsidiestelsel natuur en landschap (SNL) houtproductie stimuleert in plaats van afstraft. En door het bos-beheertype te stimuleren in plaats van lage vegetatie. En door toe te staan dat as van houtsnippers teruggebracht worden in het bos, in plaats van het als afval te beschouwen.

Om de mogelijkheden binnen de bos en natuur sector te verkennen en om een basis te leggen voor grotere uitrol, is dit jaar al gestart met de Bos en Klimaatpilots. Meer daarover leest u hier.

Olifanten in de kamer

De FPG schreef deze zomer als reactie op het klimaatakkoord op hoofdlijnen: “Kabinet schuift hete aardappel vooruit”. Roel Robbertsen, voorzitter van de FPG, kwam daar nog even op terug. De claims op de beperkt beschikbare grond in Nederland vormen zijns inziens een enorme olifant in de kamer.

Alle partijen weten het, maar er wordt amper over gesproken. Grondeigenaren zijn in het algemeen bereid mee te werken, maar dat moet wel tegen redelijke en billijke voorwaarden en op basis van vrijwilligheid. Verder moet naast de gebruikswaarde van de grond, bijvoorbeeld bij de veenweide problematiek, ook de effecten op vermogenswaarde scherper in beeld.

Duivenvoorde: groene oase in drukke Randstad

De leden waren te gast op het kasteel van landgoed Duivenvoorde en mochten genieten van een rondleiding over deze prachtige locatie. Onze gastvrouw, Adrienne Vriesendorp-Dutilh, vertelde boeiend over nieuwe ontwikkelingen op het 260 hectare grote landgoed. Bijzonder is het Hof van Duivenvoorde, gelegen in een ommuurde boomgaard nabij het kasteel. Daar kan het publiek sinds september 2017 terecht voor tickets & info, museum- en landgoedwinkel en kwaliteitshoreca. Het ontwerp van het Hof van Duivenvoorde heeft de Prix Versailles 2018 gewonnen. Met het bezoekerspaviljoen is aan de filosofie van Duivenvoorde, “Behoud door verandering”, een mooie invulling gegeven.