FPG Nieuws

Kortdurende pacht voor verduurzamen bodemgebruik

Afgelopen vrijdag verscheen in Boerderij weer een opiniebijdrage van FPG over pacht. De boodschap ervan: kortdurende pacht en duurzaam bodemgebruik gaan goed samen. Bovendien is kortdurende pacht om andere redenen erg nuttig. Naast de mogelijkheden die korte pacht biedt om te sturen op bodemgebruik, zijn ook nieuwe langdurige pachtvormen gewenst, zo wordt uitgelegd.

Het artikel vindt u hier als pdf en hier online.

De recente bijdragen van FPG over pacht in Boerderij vindt u hier: