FPG Nieuws

Kosten opruimendrugsafval binnenkort weer vergoed?

Vanuit de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de kosten voor opruiming van drugsafval. Samen met een aantal andere partijen, waaronder VNG heeft FPG hier aandacht voor gevraagd. Een position paper daarover vindt u hier.

Minister Ollongren heeft zich in reactie op de Kamervragen uitgesproken voor continuering van de regeling zoals die door I&W in 2014 is ingesteld maar inmiddels weer beëindigd is. Ze gaat samen met andere ministeries onderzoeken of boeren en natuurbeheerders die te maken hebben met drugsafvaldumping op hun land weer gecompenseerd kunnen worden. De uitkomst van dat onderzoek is nog ongewis.

Ook de pers heeft onze inzet goed opgepakt, zie bijvoorbeeld hier.

Meer informatie hier.

Update 2 november 2018

Naar aanleiding van Kamervragen over de opruimkosten bij drugsdumping (zie FPG bericht hier), antwoord Minister Schouten dat het kabinet hierover een brief naar de Kamer stuurt. Die brief wordt geagendeerd voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze begrotingsbehandeling vindt plaats in de week van 20 november. 

Die brief vindt u hier. Daarin stelt minister Ollongren dat een werkgroep wordt ingesteld die in het voorjaar met een voorstel komt.

Inmiddels besteedde ook TV-programma Radar op 18 februari 2019 uitgebreid aandacht aan de problematiek dat particulieren opdraaien voor de maatschappelijke kosten.  De aflevering 'Drugsafval in je tuin' vindt u hier.