FPG Nieuws

Netwerkbijeenkomst over leidingbeheer

Een grote leidingbeheerder wil leidingen aanleggen op uw grond. Wat zijn uw mogelijkheden? Tijdens een netwerkbijeenkomst op 12 oktober in De Klomp gaan we in op uw rechtspositie, gangbare voorwaarden en vergoedingen en ruimte voor onderhandeling.

Als grondeigenaar hebt of krijgt u te maken met de aanleg van leidingen en kabels en de daarbij behorende masten en stations. Enerzijds is uw positie sterk want leidingleggers hebben grond nodig. Anderzijds is uw positie zwak, omdat de leidinglegger in het algemeen belang opereert. Als er geen overeenstemming wordt bereikt kan via de Belemmeringenwet Privaatrecht (BPR) een gedoogplicht worden opgelegd. Dit heeft grote invloed op uw onderhandelingsruimte.

De inzet van FPG
Federatie Particulier Grondbezit lobbyt - waar mogelijk met LTO - voor het versterken van de rechtspositie van de grondeigenaar. Zeker in tijd van verzelfstandiging en liberalisering van nutsbedrijven en -voorzieningen zouden scherpere voorwaarden moeten worden gesteld aan het toepassen van de BPR (die stamt uit 1927!), vindt FPG. Denk aan schadeloosstelling, het bieden van ruimte voor retributie, het stellen van scherpere criteria aan algemeen belang en het limiteren van de gedoogtermijn.

Een recent ambtelijk overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu leverde behalve begrip weinig op. Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de Aanvullingswet Grondeigendom ter behandeling aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, hervatten we de politieke lobby.

Daarnaast hebben Federatie Particulier Grondbezit, LTO en de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties vier grote telecombedrijven gevraagd voor een verkennend gesprek om te komen tot gezamenlijke afspraken. Dat verkennende gesprek lijkt er te komen.

De netwerkbijeenkomst
Tijdens deze netwerkbijeenkomst informeren we u over uw rechtpositie als grondbezitter en kunt u kennis en ervaringen uitwisselen. Daarnaast horen we graag uw wensen en behoeften, als voeding van de FPG-lobby.

De bijeenkomst staat onder leiding van bestuurlijk portefeuillehouder Paul Kindt. Ervaringsdeskundige Frans van Lynden zal een inhoudelijke bijdrage leveren.

Meld u uiterlijk 10 oktober aan via 0318-578 550 of via fpg@grondbezit.nl of via onderstaand formulier.

Velden met een * zijn verplicht.

 
De heer / Mevrouw*