FPG Nieuws

NSW-BV’s definitief in subsidieregeling Rijksmonumenten

Op 21 oktober is het besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten gepubliceerd (hier). Hiermee doet minister Van Engelshoven haar toezegging gestand over transparante NSW-BVs. In het besluit wordt de doelgroep van de nieuwe subsidieregeling voor woonhuis-rijksmonumenten zo gedefinieerd dat ook de aandeelhouders van een transparante BV of NV met een landgoed voor hun woonhuis-rijksmonumenten subsidie kunnen aanvragen. De subsidieaanvragen kunnen volgend jaar worden ingediend.

Keuze

Op basis van de aanpassing hebben ook deze eigenaren de keuze om de subsidie aan te vragen in het kader van de woonhuisregeling of in het kader van de meer algemene SIM-regeling.

De wijziging over NSW BV’s kwam tot stand onder druk van Eerste Kamerleden. Het volgde op de eerdere toezegging aan de Tweede Kamer dat de regeling ook zou worden opengesteld voor particuliere eigenaren die niet in het woonhuis wonen. Beide waren specifieke aandachtspunten van FPG bij de discussierond deze nieuwe regeling (zie hier).

Ontevreden over groene monumenten

FPG, VPHB en FPMe zijn niet tevreden hoe groene monumenten zijn verwerkt in de regeling. De minister stelde op aandrang van de Eerste Kamer: “De SIM is toegankelijke voor groene monumenten. Maar het kan ook via de subsidieregeling voor de particuliere woonhuiseigenaar. Als er groen bij is, is dat integraal en kan dat worden meegenomen”. Uit het beleidskader blijkt dat de voor de Sim niet subsidiabel gestelde kosten voor groene monumenten (onderhoudswerkzaamheden met 'prioriteit 2' en restauratiewerkzaamheden) wel subsidiabel zijn op grond van het nieuwe beleidskader. Het beleidskader beperkt de subsidiabele kosten voor groene monumenten naar nu blijkt evenwel tot de kosten van instandhoudingswerkzaamheden aan dat deel van groene monumenten dat is aan te merken als een (tot het rijksmonument met een woonfunctie behorende) tuin. Hiermee wordt naar onze mening een te beperkte invulling gegeven aan de eerdere toezegging aan de Eerste Kamer. Volgens FPG, VPHB en de FPMe moeten alle door het Rijk groene rijksmonumenten, waaronder alle groene Rijksmonumenten “binnen de bolletjeslijn”, in aanmerking moeten komen voor subsidie inzake instandhouding. We trekken gezamenlijk op in een poging om hierin meer ruimte te krijgen