FPG Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur

Op 13 maart is het onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao Bos en Natuur gepubliceerd. De afspraken kwamen in een constructieve sfeer tot stand. Het onderhandelingsresultaat betreft de periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2021. Naast de looptijd waren belangrijke punten van gesprek onder andere de loonparagraaf, duurzame inzetbaarheid en verschoven werktijden (arbeidsrooster) in de bos en natuursector. De inhoud van het onderhandelingsresultaat vindt u hier.

De werkgevers- en werknemersorganisaties bereikten dat onderhandelingsresultaat op 7 maart. FPG is daarbij aangesloten, net als Natuurmonumenten, LandschappenNL en AVIH. Nu het onderhandelingsresultaat is gepubliceerd, staat deze open voor achterbanraadpleging. Deze loopt tot 22 maart. FPG-leden kunnen zich daarvoor richten tot het FPG-secretariaat (fpg@grondbezit.nl, tel. 0318 - 578 550).

Na goedkeuring worden de afspraken uitgewerkt in nieuwe cao teksten. Nieuwe salaristabellen worden z.s.m. beschikbaar gesteld. De huidige CAO vindt u hier.