FPG Nieuws

Overgangsregeling subsidie Rijksmonumenten gepubliceerd

Op 6 mei heeft de Staatscourant de overgangsregeling voor lopende onderhoudsprojecten Rijksmonumenten in 2019 gepubliceerd.

Officieel heet de Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. De overgangsregeling was bedongen tijdens de Eerste Kamerbehandeling over het einde van de fiscale aftrek van Rijksmonumenten. Het was een van de laatste eindjes die nog moesten worden afgedicht na een lang, intensief lobbytraject (hier).

De regeling betreft subsidie voor onderhoudskosten in het kader van een vóór 2019 aangevangen onderhoudsproject. Het is met name ingericht voor onderhoudskosten die wel fiscaal aftrekbaar waren, maar die niet in aanmerking komen voor de vervangende subsidieregeling die dit jaar ingaat. De regeling en toelichting daarop vindt u hier.