FPG Nieuws

Problemen bij aanvragen SNL-subsidie

In een gezamenlijke brief hebben Staatsbosbeheer, De Unie van Bosgroepen, De12Landschappen, FPG en Natuurmonumenten, aandacht gevraagd voor de problemen worden ondervonden bij de SNL-aanvragen 2014.

Er is begrip voor dat er zaken anders lopen dan gepland omdat de tijd te kort was om de nieuwe afspraken goed door te laten werken. Daarbij gaat het zowel om de afspraken die in het voorjaar gemaakt zijn over de invoering van lumpsum benadering in het kader van de heroriëntatie SNL, als over de afspraken die gemaakt zijn in de Uitvoeringsnotitie in de bijlage bij het Natuurpact.

De brief van de natuurbeheerders