FPG Nieuws

Rabobank: waarde grondprijs, gebouwen en fosfaatrechten communicerende vaten

Ledenbijeenkomst FPG op hoofdkantoor Rabobank

Maandag waren vijftig leden van de FPG en de NVR te gast op het hoofdkantoor van de Rabobank voor een themabijeenkomst over de grondmarkt. Na een korte aftrap van Roel Robbertsen, voorzitter van FPG, ging Rabo-deskundige Arjan Ausma nader in op de ontwikkelingen op de grondmarkt. Ausma is mede-auteur van het rapport `Grondmarkt in beweging’ (PDF), dat de bank deze zomer publiceerde.

Het onderwerp is op dit moment extra actueel vanwege de discussie over fosfaatrechten, die ook gevolgen hebben voor de grondprijs. Een te verkopen melkveebedrijf heeft uiteindelijk immers een totaalprijs, niet de afzonderlijke productiemiddelen. De waarde van de grond, gebouwen en de fosfaatrechten zijn dus communicerende vaten. Bovendien is alle onzekerheid over de fosfaatdiscussie slecht voor het ondernemersklimaat en ook dat heeft invloed op de grondmarkt.

Rabobank verwacht licht dalende grondprijs
Ten aanzien van de melkveehouderij gaf dhr. Ausma aan dat ook de hoge gemiddelde leeftijd binnen de sector invloed zal hebben op het grondaanbod. In de akkerbouw zijn een goede invulling van het bouwplan en behoud van de bodemkwaliteit belangrijke thema’s. Daarnaast voorziet de Rabobank een enorme toename in de aardappelproductie, vanwege sterk groeiende vraag vanuit landen als China. Aan de hand van alle ontwikkelingen gaf Ausma een doorkijk naar de prijsontwikkeling van de grond en de financiering daarvan. De Rabobank verwacht op korte termijn een licht dalende grondprijs.  

Tweede geslaagde gezamenlijke ledenbijeenkomst FPG / NVR
Na de inhoudelijke presentatie was er een rondleiding door het architectonisch in het oog springende hoofdkantoor van de Rabobank, middenin Utrecht. Er werd afgesloten en nagepraat met een hapje en een drankje. In november organiseerden de FPG en NVR al een gezamenlijke ledenbijeenkomst bij het Nationaal Groenfonds en het Restauratiefonds. Dat was toen zo goed bevallen dat dit hier, met deze bijeenkomst,  een vervolg aan is gegeven.