FPG Nieuws

Rentabiliteit bosbouw onder druk

Huib Silvis

De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2016 een bedrijfsresultaat geboekt van -8 euro per ha bos. In de twee voorafgaande jaren was het resultaat positief: 14 euro in 2015 en 39 euro in 2014. De gemiddelde houtopbrengsten waren in 2016 lager en de arbeidskosten hoger dan in de voorafgaande jaren.

Het gemiddelde inkomen uit het bosbedrijf - het bedrijfsresultaat plus de berekende arbeidsvergoeding (in hoofdzaak van de eigenaar) – is in 2016 uitgekomen op 39 euro per ha, tegenover 59 euro per ha in 2015 en 80 euro per ha in 2014.

 

Tabel 1           Resultaten (euro per ha bos) van particuliere bosbedrijven, 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

Opbrengsten

288

305

312

293

281

Kosten

274

281

273

279

289

Bedrijfsresultaat

14

24

39

14

-8

Opbrengsten/kosten (%)

105

109

114

105

97

Inkomen uit het bosbedrijf

54

67

80

59

39

Bron: Wageningen Economic Research.

 

De fluctuaties in de bedrijfsresultaten zijn door de jaren heen over het algemeen vrij groot, met negatieve en positieve uitschieters. In de periode 2010-2015 zijn de resultaten opvallend positief geweest (figuur 1).

 

 

Figuur 1. Reële kosten en opbrengsten per ha bos (in euro’s van 2016) op particuliere bosbedrijven, 1989-2016
Bron: Wageningen Economic Research.

De resultaten van de particuliere bosbedrijven lopen sterk uiteen. In 2016 had 37% van de bedrijven een negatief bedrijfsresultaat van meer dan 100 euro per ha, en 21% een positief resultaat van meer dan 100 euro per ha. De bedrijfsresultaten verschillen ook per regio. In de regio Zuid realiseerden de particuliere boseigenaren in 2016 een positief resultaat van gemiddeld 29 euro per ha bos. De bedrijven in de regio Noordoost behaalden in 2016 een negatief resultaat van gemiddeld 13 euro per ha bos. In de regio Centrum sloten de particuliere boseigenaren 2016 af met een negatief resultaat van 35 euro per ha bos.

Meer informatie:

Silvis, H.J. en M.J. Voskuilen, 2018. Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2016. Wageningen Economic Research, Rapport 2018-072