FPG Nieuws

Schultz: bij elke onteigening verplicht rechter betrokken

Minister Schultz van Haegen neemt toch een verplichte rechterlijke betrokkenheid op in de Aanvullingswet grondeigendom, behorende bij de Omgevingswet. Daardoor is het “geheel uitgesloten” dat een eigenaar wordt onteigend zonder dat de bestuursrechter zich daarover heeft uitgesproken. Dit schrijft de minister in een Kamerbrief die vrijdagavond 20 januari verscheen. 

Met haar reactie komt de minister tegemoet aan kritiek van onder andere de FPG op het eerdere voorstel. Die kritiek was ook verwoord in de door de Kamer aangenomen moties van Veldman (VVD) en Ronnes (CDA). Nu schrijft ze de onteigeningsprocedure zo te zullen versterken dat de bestuursrechter bij elke onteigening betrokken is.

"Rechtsbescherming op zijn minst gelijkwaardig"
De komende maanden werkt de minister het wetsvoorstel verder uit. Uitgangspunt voor haar is daarbij dat de positie en rechtsbescherming van de eigenaar op zijn minst gelijkwaardig blijft. 

Ze wil de meest betrokken partijen (zoals uiteraard de FPG) raadplegen en hun reacties en adviezen benutten om het wetsvoorstel verder te versterken en te verfijnen. Daarna wordt het wetsvoorstel ter advies voorgelegd aan de Raad van State.