FPG Nieuws

'Sta lokmiddelen toe bij jacht op landelijk vrijgestelde soorten'

Update 1 september 2017: Staatssecretaris van Dam past op korte termijn de uitvoeringsregelgeving aan die het gebruik van lokmiddelen bij de jacht op landelijk vrijgestelde soorten verbiedt. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is een reactie op Kamervragen van Helma Lodders (VVD). Zij stelde deze vragen n.a.v. een waarschuwing van de Jagersvereniging aan haar leden.

Met de aanpassing wordt het gebruik van lokmiddelen alsnog toegestaan. 

 

Bericht 30 augustus 2017

Bij de jacht op soorten die landelijk zijn vrijgesteld mogen, in tegenstelling tot wat werd aangenomen, tóch geen lokmiddelen worden gebruikt. Hiermee komt de bescherming van oogst en weidevogels in het gedrang. De Federatie Particulier Grondbezit stuurt vandaag een brief aan staatssecretaris Van Dam met de dringende oproep lokmiddelen weer toe te staan.

De uitvoering van populatiebeheer van landelijk vrijgestelde soorten is gedecentraliseerd naar de provincies. Tot op heden waren jachthouders in de veronderstelling dat lokvogels, lokgeluiden en lokvoer mochten worden ingezet bij de jacht op deze soorten (vos, houtduif, konijn, Canadese gans, kauw en kraai).

Nu blijkt dat de uitvoeringsregelgeving van de Wet natuurbescherming het gebruik van lokmiddelen toch verbiedt.  Zonder lokmiddelen is een effectieve bejaging echter niet of nauwelijks meer mogelijk. Er dreigt een forse toename van schade door met name duiven, kraaien en kauwen.

Bescherming van gewassen maar ook van weidevogels komt nu in het geding. Reden voor de Federatie Particulier Grondbezit om staatssecretaris Van Dam dringend te verzoeken de uitvoeringsregelgeving op korte termijn aan te passen, zodat het gebruik van hulpmiddelen bij de jacht op genoemde soorten weer mogelijk wordt.

De FPG adviseert de eigenaren-jachthouders om de jagers en wildbeheereenheden te blijven aanspreken bij populatiebeheer en dreigende wildschade, en schade te melden bij het Faunafonds.