FPG Nieuws

Steeds meer corona-protocollen beschikbaar

Op verschillende fronten wordt gewerkt aan corona-protocollen die werk en ondernemen in corona-tijd mogelijk moeten maken. Met de protocollen moet de bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, eigenaren, bezoekers en leveranciers worden gewaarborgd. Voor onder andere de landbouwsector en groenvoorziening, leisure en monumenten zijn eerste protocollen beschikbaar, aan die voor natuurbeheer wordt nog gewerkt. Aan een aantal daarvan levert FPG een bijdrage.

Door de bijzondere aard van landgoederen, met een veelheid aan verschillende activiteiten, geldt dat veelal meerdere protocollen van belang kunnen zijn. Onderstaand de stand van zaken.

Voor 1 juni

Het opstellen van protocollen kreeg een extra impuls nadat het kabinet op woensdag 6 mei jl. een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekend maakte. Onder andere de musea en publiekstoegankelijke erfgoedlocaties kunnen daardoor per 1 juni weer open, net als horeca en leisure. Daarbij geldt als voorwaarde dat 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Voor alle verruimende maatregelen geldt verder dat als het aantal besmettingen en ic-opnames weer toeneemt, deze weer kunnen worden teruggedraaid.

Coronaprotocollen.nl

Een protocol bevat een praktische invulling van de RIVM-richtlijnen voor ondernemers, medewerkers, bezoekers/klanten en leveranciers in een bepaalde branche of sector. Protocollen worden veelal opgesteld door brancheorganisaties of samenwerkingsverbanden. FPG levert een bijdrage aan een aantal daarvan. De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring. De meeste van de protocollen worden gepubliceerd op de website coronaprotocollen.nl.

Agrarische sector en groenvoorziening

Vanuit de agrarische sector zijn inmiddels een aantal protocollen beschikbaar. Deze zijn gepubliceerd op coronaprotocollen.nl. Daar is ook een protocol te vinden voor groenvoorziening, ontwikkeld door de branchevereniging van hoveniers.

Horeca en toerisme

Verder lopen de sterk door Corona getroffen horeca en toerisme voorop in het ontwikkelen van protocollen. Zo is er reeds een protocol voor kampeer- en bungalowbedrijven. Koninklijke Horeca Nederland stelde een horecaprotocol op, deze is echter nog niet publiek gemaakt. Het mede door Leisurelands mogelijk gemaakte Corona protocol ‘Zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ vindt u hier.

Monumenten

Begin deze week is een voorlopige versie voor heropenstelling van monumenten gepubliceerd. Deze vindt u hier.
Update: De definitieve versie van het protocol monumenten is op 15 mei gepubliceerd. Deze vindt u hier.

Dit protocol is opgesteld op verzoek van het ministerie van OC&W en is een basis voor het weer openstellen van monumenten. Aanvullend aan dit protocol kan binnen specifieke onderdelen van de monumentensector een verdere uitwerking worden gegeven, aangezien monumenten veel van elkaar verschillen. Een voorlopig protocol specifiek voor (grotere) musea vindt u hier.

Natuur

In VBNE-verband wordt door Natuurmonumenten, Landschappen, Staatsbosbeheer en FPG hard gewerkt aan een protocol voor de natuurterreinbeheerders.