FPG Nieuws

Stevige discussie over bosbeheer en klimaat

Milieu-organisatie Urgenda heeft vandaag een plan gepubliceerd voor klimaat- en natuurvriendelijk bosbeheer. Het plan wordt ondersteund door een aantal deskundigen en verschillende organisaties, variërend van lokale stichtingen tot WNF en Natuurmonumenten. Volgens bosbouwdeskundigen en Staatsbosbeheer is het plan gebaseerd op onjuiste aannames.

Kern van het plan is een verbod op zogenaamde 'kaalkap', op bewerken van bosbodems en op houtoogst voor energieproductie. Hieraan werd uitgebreid aandacht besteed door onder andere De Monitor (zie hier).Ook wil Urgenda een verbod op afvoer van biomassa uit het bos, met uitzondering van stamhout voor duurzaam gebruik. Urgenda ageert niet tegen elke vorm van bosbeheer (ook niet tegen omvorming naar andere natuur). De organisatie beoogt zo een goede balans te vinden tussen biodiversiteit en klimaat. Natuurmonumenten sloot zich onder ledendruk bij het plan van Urgenda aan en legt haar beleid hier uit.

Volgens de WUR-deskundigen dr.ir. Jan den Ouden en prof.dr.ir. Frits Mohren is een aantal aannames en cijfers waarop het plan is gebaseerd niet correct. Dat schrijven zij in een brief aan Urgenda. Urgenda richt de pijlen specifiek op Staatsbosbeheer, onder meer in een interview in het AD. Staatsbosbeheer heeft hierop gereageerd met een bericht op hun website.

FPG benadrukt dat bosbouw naast het belang voor natuur en klimaat, ook een belangrijke economische drager is in het buitengebied. Bosbouw kan als economische activiteit ook een belangrijke bijdrage leveren aan klimaat en natuurbeleid. Voor een duurzame aanpak is het daarbij essentieel dat economische aspecten niet uit het oog worden verloren.

Binnenkort houdt de Tweede Kamer een hoorzitting hierover, de datum is nog onbekend.