FPG Nieuws

Terechte streep door overeenkomst LTO-TenneT

FPG is positief over het besluit van LTO om haar bestuursovereenkomst met TenneT over tarieven en contractvoorwaarden bij de aanleg van hoogspanningsverbindingen op te zeggen. De overeenkomst wordt gestopt op 1 mei 2020 (hier). FPG drong daar al langer op aan bij LTO.  

De afspraken die TenneT met grondeigenaren maakte – al of niet onder druk van het opleggen van een gedoogplicht – zorgen voor veel onvrede in het veld. Ook gesprekken over schadevaststelling verlopen geregeld zeer moeizaam, zo onderschrijft nu ook LTO.  FPG ging onlangs nog weer hierover met de monopolist in gesprek. In onderhandelingen en juridische procedures wijst TenneT echter steeds op de afspraken die ze wel met LTO maakte. Nu LTO de bestuursovereenkomst heeft opgezegd komt dit in een ander licht te staan.

Verschillende bezwaren

De huidige afspraken tussen LTO en TenneT voorzien in eeuwigdurende overeenkomsten waarbij in één keer wordt uitgekeerd. Die afspraken over eeuwigdurende zakelijk recht overeenkomst zonder retributie waren voor FPG-leden niet acceptabel. Ook de beperkte reikwijdte van de toekomstschadevergoeding ontmoet bezwaar. Hetzelfde geldt voor het nieuwe fenomeen van commercieel exploiteren van nieuwe en bestaande leidingen.

FPG-model

De Federatie Particulier Grondbezit heeft vorig jaar voor grondeigenaren en met name verpachters een nieuw model zakelijke recht overeenkomst voor aanleg, instandhouding en verwijdering van ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen opgesteld. De overeenkomst gaat in het bijzonder uit van retributie en bepaalde duur (voor meer zie hier).

Nu LTO de bestuursovereenkomst heeft opgezegd, zal FPG de organisatie opnieuw benaderen met het dringende verzoek om de FPG-uitgangspunten te onderschrijven. 

Achtergrond

Verdere achtergrondinformatie over het FPG-standpunt vindt u in ons artikel van 2 september 2019, met de titel: FPG weer aan tafel met TenneT (hier).