FPG Nieuws

Voortgang in dossier Handhaving en Toezicht

Na eerder in Utrecht, Brabant en Flevoland komt er ook in de provincie Gelderland extra budget beschikbaar voor de SNL-Openstellingsbijdrage en/of voor handhaving & toezicht in het buitengebied. Daarnaast zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland voornemens budget voor toezicht beschikbaar te stellen via SNL. De inzet van FPG en provinciale verenigingen begint daarmee vruchten af te werpen.

Provinciale Staten

In zowel Utrecht, Noord Brabant, Noord-Holland en Gelderland speelden de Provinciale Staten een belangrijke rol om beweging in het dossier te krijgen. De gesprekken met statenleden en formele inspraakreacties door UPG, HPG, BPG en GPG droegen daar zeker aan bij. Bijdragen in de media versterkten die inbreng richting de Staten, meest recent in Gelderland (filmpje). De exacte besteding van het budget is nog niet in alle provincies in detail bekend.

Landelijk

Nadat we eerder landelijk de piketpalen sloegen en daarbij afstemming zochten met de TBO's, richt de landelijke inzet zich nu op de Haagse ministeries van LNV en V&J. Onder druk van de Kamer is door LNV-minister Schouten een gezamenlijke analyse toegezegd over handhaving en toezicht in natuurterreinen. Ook V&J-minister Grapperhaus heeft zich daaraan nu gecommitteerd, in beantwoording van Kamervragen van VVD-kamerlid Weverling. Ook andere fracties droegen daaraan bij, zoals bijvoorbeeld D66, ook via kamervragen.

Als aftrap voor de Haagse analyse organiseerde FPG samen met de TBO’s een werkbezoek op Nationaal Park de Hoge Veluwe voor ambtenaren van beide departementen. De analyse van de problematiek wordt nu verwacht voor de Rijksbegrotingsbehandelinging november. Daarmee is het dossier één van lange adem, ook al worden steeds meer stappen in de goede richting gezet (zie ook hier).

Principieel

Voor FPG is het dossier over SNL en handhaving & toezicht principieel van aard. Het staat symbool voor de faire vergoeding voor beheer en diensten die eigenaren leveren. Landschap, natuur en biodiversiteit zijn namelijk niet gratis. Overheden kunnen de kosten daarvan niet afwentelen op eigenaren-beheerders en zelf niet thuis geven. Grondeigenaren, natuurbeheerders en agrariërs hebben de maatschappij veel te bieden. Alleen met een faire vergoeding voor de geleverde diensten kunnen ze blijvend investeren in de kwaliteit van het landelijk gebied.

Het onderwerp heeft een directe link met onze inzet op het dossier Toezicht en Handhaving in natuurgebieden. Meer (recentere) informatie daarover vindt u hier en hier.