FPG Nieuws

Wat is er mis met het pachtbeleid?

De onvrede geuit door FPG na het verschijnen van de nieuwe pachtnormen per 1 juli kreeg afgelopen week een vervolg in verschillende publicaties. Zo besteedde nieuwssite BoerenBusiness uitgebreid aandacht aan de kritiek van FPG en pakte Boerderij het onderwerp op via een opinieartikel van de FPG.

Eerder beschreef FPG haar kritiek in een uitgebreid artikel naar aanleiding van de nieuwe pachtnormen per 1 juli. Kort gezegd is de boodschap: het ongenoegen over het pachtbeleid neemt verder toe doordat inmiddels sprake is van een negatief direct rendement voor reguliere pacht. Dit, in combinatie met alle beperkende voorwaarden die kenmerkend zijn voor traditionele pachtvormen, betekent het failliet van het huidige pachtbeleid. FPG ziet een oplossing in het snel uitvoeren van het Spelderholt-akkoord en aanpassingen in het fiscale regime.

Publicaties

In BoerenBusiness kreeg bestuurslid Paul Kindt de gelegenheid in een uitgebreid interview de kritiek van FPG toe te lichten. Dit interview met de titel: 'wat is er mis met het pachtbeleid?' vindt u hier. Kindt verwoordt in het artikel het FPG-standpunt dat de het huidige pachtbeleid zich op een dood spoor bevindt. Het snel afnemende areaal reguliere pacht spreekt daarbij boekdelen. Terecht stelde minister Schouten dan ook: “Een verpachter zal bij het aangaan van langlopende pacht een daarop afgestemd rendement willen behalen”. Deze boodschap komt ook terug in de uitgebreide toelichting op het FPG standpunt in De Boerderij (lees hier het artikel op de website van De Boerderij, hier de PDF).

Reacties

FPG ontving verschillende reacties naar aanleiding van de artikelen. In meerderheid waren die positief.  Eén van de reacties vulde terecht nog aan: “Wat mij betreft zou het verschil in bruto en netto pacht meer aangezet mogen worden. Van de bruto pacht moeten niet alleen de onvermijdelijke waterschapslasten worden betaald, maar ook de ruilverkavelingslasten, de investering in drainage, betere toegang, enzovoort enzovoort.”

Deze reacties worden meegenomen in het gesprek dat de FPG, samen met de andere ondertekenaars van het Spelderholt-akkoord, binnenkort over dit onderwerp hoopt te hebben met minister Schouten.

 

Linkjes

Link naar oorspronkelijk nieuwsbericht FPG: Toenemende onvrede over pachtbeleid

Link naar 'Wat is er mis met het pachtbeleid' in BoerenBusiness.

Link naar 'Zonder redelijk rendement heeft verpachten geen toekomst' in De Boerderij (lees hier de PDF van dit artikel)