alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

GPG Dossier Natuur

De Ecologische Hoofdstructuur/Nationaal Natuurnetwerk is voor de provincie Gelderland ingevuld, waardoor Gelderse natuur in de toekomst in twee varianten leverbaar is: kwetsbare natuur waar een strikt beschermingsregime geldt (het zogeheten Gelders Natuurnetwerk, GNN) en daaromheen een ‘schil’ van natuur waarin allerhande economische ontwikkelingen mogelijk zijn (de Groene Ontwikkelzone).

Alles is erop gericht om aan de Europese afspraken, zoals Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water, te kunnen voldoen. Daarvoor is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen, die als het goed is in de zomer van 2014 in werking treedt. Langzaam worden de contouren duidelijk van de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Voor een deel zijn dat maatregelen die specifiek aan een locatie zijn gebonden, zoals het herstellen van waterlopen of het plaatsen van stuwen. Een ander deel van de maatregelen ten behoeve van Natura 2000 is minder locatiegebonden, bijvoorbeeld de uitbreiding van een bepaalde habitat. Daarvoor bestaan meerdere mogelijkheden binnen het GNN. De provincie gaat met terreineigenaren in overleg over wie welke maatregelen wil nemen.

Visie GPG

Het GPG heeft zich in de ontwikkeling van het natuurbeheerplan hard gemaakt voor gelijkberechtiging van particuliere grondbezitters. Het is positief dat er beheersubsidie beschikbaar is voor bestaande natuur buiten de EHS.

Achtergronden

Op diverse websites kunt u meer informatie vinden over natuurbeheer in Gelderland.

Lees meer...

Veelgestelde vragen (alleen voor leden)

Als u bent ingelogd als FPG-lid kunt u de antwoorden op veelgestelde vragen vinden en in discussie gaan met andere leden. Bent u lid, maar hebt u nog geen inlog-code? Neem contact op met FPG.

Discussieer mee

Met andere leden van GPG kunt u in discussie gaan over dit dossier. Stel uw vragen of geef uw mening.