GPG Dossier Natuurinclusieve Landbouw

Samenwerken aan een duurzaam en vitaal platteland? Het GPG doet mee!

Landgoederen lijken bij uitstek geschikt voor een natuurinclusieve landbouw. Op landgoederen worden immers al eeuwenlang functies duurzaam met elkaar gecombineerd en verbonden. Het GPG is daarom in 2019 gestart met een project rond natuurinclusieve landbouw. U kunt ontdekken en leren wat natuurinclusieve landbouw precies is, hoe u als eigenaar een proces in gang kunt zetten naar een meer natuurinclusieve landbouw, waarom u dat zou willen, welke zaken belangrijk zijn, hoe u het samen met de pachters kunt aanpakken, etc.

In dit dossier kunt u de verslagen van de activiteiten lezen en zien wat we nog meer op de planning staat.

> Bekijk de brochure (PDF)

Nuttige informatie

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland >> hier lezen

rapport Maatregelen Natuurinclusieve landbouw - Louis Bolck instituut >> hier lezen

GPG Natuurinclusieve Landbouw

Verslag excursie landgoed Velhorst op 21 september 2021

DOOR NIENKE WELLE  In 2019 is het GPG gestart met een project rond natuurinclusieve landbouw. Na een aantal mooie activiteiten in 2019 heeft het project in 2020 grotendeels op pauze gestaan door de coronapandemie. Na de zomer hebben we de draad weer opgepakt. De eerste bijeenkomst was een excursie naar landgoed Velhorst bij Lochem. Op 21 september genoten zeventien leden van het GPG van een prachtige nazomerdag op het landgoed. We kregen een boeiende rondgang over het bedrijf en hadden interessante onderlinge discussies.

Let op: voor het volledige artikel dient u ingelogd te zijn. 

()

Oproep pilot-locaties natuurinclusieve landbouw

In de tweede fase van het project gaan we van theorie naar praktijk. Dit willen we doen door het uitvoeren van een aantal pilots. Op de pilotlocaties wordt gekeken naar het huidige landgoedbeheer en de huidige agrarische bedrijfsvoering op de (verpachte) landbouwpachtgronden / boerderijen. Vervolgens wordt in overleg met de eigenaar en pachter(s) de gewenste transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw besproken.

()

Lees meer...

Activiteiten project voorlopig uitgesteld

Na een aantal mooie activiteiten binnen het project ‘Natuurinclusieve landbouw op landgoederen’ in 2019 zijn toekomstige activiteiten voorlopig uitgesteld vanwege het coronavirus. Dit betekent echter niet dat het GPG stil zit! Via dit nieuwsbericht blikken we graag met u terug op vorig jaar, lichten we een tipje van de sluier op van komende activiteiten en geven we tips voor wat u thuis kunt doen om uw kennis verder bij te spijkeren.

()

Cursus Duurzaam bodembeheer voor grondgebruikers

DOOR MANON VAN BALEN - Na de succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters zijn we in oktober gestart met de cursus voor grondgebruikers. Er waren een overweldigende hoeveelheid aanmeldingen en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we met twee volle groepen gestart zijn. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een vernieuwende benadering van bodem en bemesting voorgeschoteld.

()

Lees meer...

Excursie op Het Lankheet

Op 22 augustus hebben ruim 25 UPG- OPG- en GPG-leden genoten van een exclusieve rondleiding op landgoed Het Lankheet. Dit voorjaar was Eric Brinckmann deelnemer aan de cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters en in vervolg hierop nodigde hij medecursisten uit daar te komen kijken. Met een mix van historische en innovatieve methodes is het landgoed al jaren actief met duurzaam landgebruik.

()

Lees meer...

Inschrijving gesloten - GPG cursus duurzaam bodemgebruik voor grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters, start het GPG binnenkort met de cursus Duurzaam Bodembeheer voor Pachters en Grondgebruikers. U bent van harte welkom om deze cursus ook te promoten bij uw pachters of andere mogelijk geïnteresseerden. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering.

()

Lees meer...

Succesvolle inspiratiemiddag Innovatieve bedrijfsmodellen NIL

DOOR BAS VAN GERWEN - Op 26 juni 2019 brachten het GPG en het UPG een bezoek aan het biologische melkveebedrijf Veld en Beek. Het GPG organiseerde deze goedbezochte middag in het kader van het project Natuurinclusieve landbouw. Een viertal sprekers spraken over de mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.

()

Lees meer...

Succesvolle start GPG-project Natuurinclusieve landbouw

DOOR BAS VAN GERWEN - Wat het GPG betreft gaan landbouw en natuur hand in hand. Op veel plekken is deze natuurlijke connectie verloren gegaan terwijl dit voor het behoud van het landschap, de biodiversiteit en ecosystemen onmisbaar is. Wij staan voor de terugkeer van de integraliteit van natuur en landbouw en daarmee voor een vitaal platteland. Deze integraliteit is al eeuwenlang één van de belangrijkste kenmerken van het landgoedmodel. Reden genoeg dan ook voor het GPG om zich actief in te zetten voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw in Gelderland. De provincie Gelderland helpt ons hierbij met een projectsubsidie.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

Activiteiten

Dit hebben we al gedaan:

  • Startbijeenkomst
  • Studiedag verdienmodellen
  • Excursie op Het Lankheet
  • Cursus “Bodem onder ons bestaan”
  • Excursie Landgoed Velhorst – 21 september 2021

Wat staat er nog op de planning?

Meer weten over Natuurinclusieve Landbouw? Bel of mail dan met Neeltje Hermus: T 0657245426 M n.hermus@grondbezit.nl