GPG Nieuws

Inschrijving gesloten - GPG cursus duurzaam bodemgebruik voor grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters, start het GPG binnenkort met de cursus Duurzaam Bodembeheer voor Pachters en Grondgebruikers

De cursus laat een andere benadering zien van de bodem en bemesting, iets wat nog weinig op school geleerd wordt en gestoeld is op kennis die nog beperkt in de gangbare land- en tuinbouw wordt uitgedragen. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering. Ook wordt aandacht besteed aan toepasbare bodembiologie.

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten: 2 theorielessen, gegeven door René Jochems van bureau Groeibalans en 1 excursie.

Cursusdata (tijdstip: 10.00 - 14.00 uur):
- woensdag 16 oktober (theorie)
- maandag 18 november (theorie)
- donderdag 28 november (excursie)

In de flyer van de bodemcursus kunt u het hele programma lezen. Dankzij de steun van de provincie Gelderland bedragen de kosten slechts €125 per deelnemer.