GPG Nieuws

Cursus Duurzaam bodembeheer voor grondgebruikers

DOOR MANON VAN BALEN Na de succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters zijn we in oktober gestart met de cursus voor grondgebruikers. Er waren een overweldigende hoeveelheid aanmeldingen en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we met twee volle groepen gestart zijn. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een vernieuwende benadering van bodem en bemesting voorgeschoteld. [lees verder...]

René Jochems, die ook de cursus voor verpachters leidde, begon de eerste theorieles relatief rustig met informatie over wat een bodem gezond maakt. Onderwerpen als ziekten en plagen, structuur en bemesting kwamen onder andere aan bod. De tweede theorieles ging voornamelijk in op hoe je dat dan in de praktijk doet, bijvoorbeeld door de grond op een bepaalde manier te bewerken.

Ter afsluiting van de cursus brachten de deelnemers een bezoek aan melkveehouder Gerjo van boerderij Ruimzicht in Halle. Ondanks dat het nogal guur weer was, ging de groep met een schop naar buiten om naar de bodem te kijken. De graszode, die minstens 50 cm diep wortelde, en de vele wormen die door ons gestamp naar boven kwamen, lieten de goede toestand van de bodem zien. Wat verkleumd liepen we vervolgens naar de heuvelstal. Elke dag rijdt Gerjo een hooibaal uit over de heuvel in het midden van de stal, waardoor de koeien langzaam de mest naar de zijkanten lopen. Zo blijft een groot deel van de stal schoon voor de koeien en is de vaste mest makkelijk af te voeren.

We willen alle verpachters bedanken die hun pachter naar deze cursus gestuurd hebben. De deelnemers hebben veel informatie opgedaan. Gaat u vooral ook in gesprek met uw pachter om samen te kijken naar mogelijkheden voor een beter gebruik van de bodem.