GPG Nieuws

Gevolgen coronamaatregelen voor particuliere terreineigenaren

DOOR BAS VAN GERWEN  De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de hele maatschappij. Ook particuliere terreineigenaren worden op veel verschillende manieren hard geraakt. Het GPG heeft de afgelopen weken veel contact gehad met leden die op enigerlei wijze getroffen worden door de maatregelen.

Corona-protocollen

Op dit moment wordt er gekeken naar wat wel kan. Met oog daarop heeft de FPG een bijdrage geleverd aan verschillende corona-protocollen. Die zijn er nu voor monumenten, recreatie en landbouw. FPG stelde samen met de Bosgroepen een handreiking op voor natuurterreinen. Het laat onverlet dat de totale economische impact van de crisis groot is.

Huurinkomsten

Eigenaren met verhuurd vastgoed of tijdelijke verhuur van terreinen zien dat huurders door de coronamaatregelen geraakt worden waardoor huurinkomsten teruglopen of zelfs noodgedwongen stoppen.

Wegvallen inzet vrijwilligersgroepen

Veel van onze leden hebben veel steun van vrijwilligersgroepen in de uitvoer van beheer en onderhoud van zowel het rood als het groen. Door de coronamaatregelen zijn deze groepen lange tijd niet bij elkaar geweest. Hierdoor zijn achterstanden in het beheer ontstaan. Langzaam worden de groepen hier en daar weer opgestart, met inachtneming van de voorschriften. Wat de schade is van het achterstallige beheer en onderhoud is nog moeilijk te overzien.

Horeca- en recreatiesector hard geraakt

Zoals bekend wordt met name de horeca en de recreatiesector hard geraakt door de coronamaatregelen. Hierbij zien we dat er in het steunpakket voor ondernemers onvoldoende rekening wordt gehouden met horeca- en recreatieondernemers in de groene sector. Hierover zijn wij reeds in nauw contact met de provincie.

Jaarlijkse evenementen

Veel landgoedeigenaren organiseren jaarlijks een evenement van een of meerdere dagen. Dit vormt een belangrijke economische drager van het landgoed. Deze evenementen worden vaak georganiseerd met vrijwilligers. Dit maakt dat deze eigenaren, nu deze evenementen geen doorgang kunnen vinden, zeer beperkt tot geen aanspraak maken op de huidige steunmaatregelen. Hiermee lopen de eigenaren niet alleen inkomsten voor dit jaar mis maar wordt ook de continuïteit van deze evenementen op het spel gezet.

Monumentaal erfgoed

Eigenaren van monumentaal erfgoed merken op verschillende wijzen de gevolgen van de coronamaatregelen. Monumenten en musea zijn gesloten waardoor entree-inkomsten vervallen, bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast en restauraties en onderhoudswerkzaamheden vallen stil. Daarnaast zien we dat groen monumentaal erfgoed geen aanspraak maakt op de steunmaatregelen voor de culturele sector, terwijl ook hier harde klappen vallen.

GPG in gesprek met de provincie

Inmiddels zijn we over bovenstaande zaken in gesprek met de provincie en gaan wij op korte termijn concreet in gesprek met de taskforce Covid-19 van de provincie Gelderland. Hier zullen wij specifiek aandacht vragen voor de gevolgen van de coronacrisis voor onze leden.

Als u ergens tegenaan loopt of problemen ervaart door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus horen wij het dan ook nog steeds graag. U kunt altijd contact met ons opnemen via 06-83177028 of gpg@grondbezit.nl.