GPG Nieuws

Gewijzigde voorwaarden Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

DOOR GIJS VAN HEEMSTRA  Eigenaren van natuur- of bosgrond in het Gelders Netwerk Nederland (GNN) kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Sinds vorig jaar is er een verplichte certificering en een drempelwaarde/hectaregrens voor individuele aanvragen. Vanaf dit jaar moeten de aanvragen voor de pro-formacertificering voor 15 mei i.p.v. 15 september worden ingediend.  

Dat betekent dat wanneer u een aanvraag wilt indienen voor subsidie vanaf de beheerperiode 2019, u zich voor 15 mei 2018 aangemeld moet hebben bij de Stichting Part-Ner en Stichting Certificering SNL. U kunt zich ook bij de Bosgroepen laten certificeren.

Eigenaren van terreinen kleiner dan 150 ha moeten zich voor de aanvraag aansluiten bij een collectief. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Bas van Gerwen, gpg@grondbezit.nl of 06 - 83 17 70 28.