GPG Nieuws

GPG-leden in gesprek met de ELO over natuurbeleid Nederland

DOOR BAS VAN GERWEN In samenwerking met de Amerikaanse ngo The Nature Conservancy is de European Landowners’ Organization (ELO) bezig met een tour door de Europese Unie om de overeenkomsten en discrepanties in het natuurbeleid van de verschillende lidstaten in beeld te brengen. Op 6 maart 2019 heeft het GPG in het kader van dit project een discussiegroep bij elkaar gebracht om middels een open gesprek het Nederlandse natuurbeleid te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de deelnemende leden een mooi gesprek gevoerd. Hierbij stond met name het grote belang van de NSW als een paal boven water. Daarnaast waren alle deelnemers het erover eens dat overheden meer waarde moeten hechten aan de kennis en kunde van grondbezitters. In het verlengde werd ervoor gepleit dat overheden zich op het gebied van natuurbeheer minder moet laten leiden door wantrouwen maar juist meer vanuit vertrouwen in de natuurbeheerder moeten handelen.

Tijdens de bijeenkomst werden er verschillende beleidsvoorstellen gedaan naar voorbeelden uit de Verenigde Staten. Opvallend genoeg bleek al snel dat voor deze beleidsvoorstellen weinig animo was bij de aanwezige leden. Bij veel van deze maatregelen wordt namelijk in zekere mate afbreuk gedaan aan de zeggenschap van de eigenaar over het eigen terrein. Als u benieuwd bent naar de voorgestelde beleidsconstructies, laat het ons dan weten dan informeren wij u hierover graag.

Op dit moment is de ELO nog bezig met de rondgang langs de verschillende lidstaten. De resultaten van deze gesprekken zullen gebundeld worden in een advies aan de Europese Commissie. Als u niet bij de bijeenkomst aanwezig was maar toch graag uw mening over het natuurbeleid in Nederland wil geven, kan dat. Binnen afzienbare tijd zal de ELO een enquête verspreiden waarin u uw geluid kunt laten horen.