GPG Nieuws

GPG maakt zich hard voor de SNL-toezichtbijdrage

DOOR BAS VAN GERWEN  De afgelopen weken heeft het GPG zich er hard voor gemaakt dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en de SNL-toezichtbijdrage openstelt en daardoor meebetaalt aan het huidige toezicht in natuurgebieden. Door het Interprovinciaal Overleg (IPO) is berekend dat de standaardkostprijs van toezicht in opengestelde natuurgebieden 22 euro per hectare per jaar is. Dit zou als derde component toegevoegd moeten worden aan de SNL-regeling door hiervan 17 euro per hectare te vergoeden. Het gaat hierbij voor de provincie Gelderland om een bedrag van 1,1 miljoen euro.

Gedeputeerde Staten heeft deze boot altijd afgehouden en enkel gesproken over de noodzaak van verbetering van communicatie en coördinatie. Dergelijke initiatieven hebben echter geen enkele zin als er niets wordt gedaan aan het werkelijke probleem: particuliere eigenaren draaien al jaren op voor de kosten van taken die in de eerste plaats de verantwoordelijkheid zijn van de provincie. In navolging van de FPG, die dit thema landelijk op de kaart heeft gezet, hebben wij hier ook in Gelderland stevig op ingezet.

Zo nodigden we twijfelende Statenleden uit voor een werkbezoek aan Middachten, maakten we op landgoed Tongeren een tv-reportage voor Omroep Gelderland en waren we ook in Arnhem met verschillende ingestuurde brieven en een doeltreffende inspraakreactie opvallend aanwezig. Door de media-aandacht en de toenemende politieke druk die mede door onze noodkreet ontstaan is, zag de provincie zich genoodzaakt hierop te reageren op de website van Omroep Gelderland. In deze reactie werd voor het eerst bevestigd dat het bedrag dat nodig is voor de SNL-toezichtbijdrage wel degelijk beschikbaar is voor toezicht. Dit werd tijdens de daaropvolgende commissievergadering nogmaals bevestigd door de gedeputeerde. Deze toezegging was voor ons uiteraard een mooie overwinning.

Helaas draaide Gedeputeerde Staten die tijdens de vergadering van Provinciale Staten grotendeels terug. De provincie erkent dat het geld beschikbaar is, maar pleit helaas toch weer voor een programmatische aanpak voor de besteding van het geld in plaats van besteding via de SNL-regeling. Het GPG zal hier fel tegen blijven ageren. Een programmatische aanpak gaat voorbij aan de afspraken die de provincies hebben gemaakt en vergroot het risico dat geld voor nieuwe initiatieven gebruikt zal worden in plaats van voor het dekken van de kosten voor het bestaande toezicht.

Samenvattend: er is beweging op het dossier, maar nu moeten we doorpakken en ons blijvend hard maken voor de besteding van dit geld binnen de zorgvuldig opgestelde kaders van de SNL-regeling. Initiatieven voor extra toezicht juichen wij van harte toe maar dit mag niet ten koste gaan van terreineigenaren die de volledige kosten van het huidige toezicht al jaren dragen. Wordt vervolgd!