GPG Nieuws

Kavelcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert vrijwillige kavelruil

De Kavelruilcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland een vrijwillige openbare kavelruil t.b.v. realisatie van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het doel van deze kavelruil is te komen tot versterking van agrarische bedrijfsstructuur, verbetering van de waterhuishouding, een aaneengesloten natuurgebied en de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren. Provincie en waterschap brengen circa 60 hectare in.
Deze gronden liggen voor 50% binnen het GNN en worden door het waterschap grotendeels ingericht als nieuwe natuur en moeten daarna blijvend als natuur worden beheerd. Er ligt een uitvoeringsplan met begrenzing. De overige 50% van de gronden worden met name ingezet voor versterking van de agrarische structuur, aanpassing van de waterhuishouding en/of verbetering van de recreatieve ontsluiting.

Geïnteresseerden voor deelname aan deze kavelruil kunnen zich melden bij de coördinator van de Kavelruilcommissie AGZV de heer Frans Baack, telefoonnummer: 06- 10 30 91 55 of per e-mail: baackf@gmail.com. Afhankelijk van de interesse en inbreng van ruilgrond wordt een afspraak gemaakt voor nader overleg. Graag uw interesse binnen twee weken na plaatsing van deze bekendmaking te melden.

Objecten te koop in Aalten

Het gaat om Goordijk 1 a en Goordijk 1-3 in Aalten. Meer informatie kunt u opvragen bij makelaar Maalderink & Lukte Willink.

Object te koop bij Doetinchem

Object te koop nabij Doetinchem: het betreft een woonboerderij in Wijnbergen inclusief ruim 2,5 hectare grond. Meer informatie kunt u opvragen bij Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars.