GPG Nieuws

Onder de leden

DOOR BAS VAN GERWEN  In deze rubriek lichten we een aantal zaken uit waarvoor u in de achterliggende periode aandacht hebt gevraagd. Deze keer komen drugsdumpingen en brandpreventie aan bod. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559. Ook met uw eigen vragen kunt u ons via die weg bereiken!

Vergoeding opruimkosten drugsdumpingen

Tijdens de Statenvergadering van 4 juli 2018 heeft de provincie Gelderland unaniem duidelijk gemaakt dat grondeigenaren niet langer volledig de kosten mogen dragen van het opruimen van drugsafval. Provinciale Staten geeft met het aannemen van deze motie van de ChristenUnie aan dat de grondeigenaar niet de dupe mag worden van het feit dat het rijk nog niet met een oplossing is gekomen. Daarnaast garandeert de motie dat bij het uitblijven van resultaat de provincie aan het einde van dit jaar nog zelf met een tijdelijke oplossing komt. Het GPG is blij dat de provincie hiermee haar verantwoordelijkheid neemt. Uiteraard zullen we de uiteindelijke beleidsbepaling rondom dit onderwerp blijven volgen.

Brandpreventie bij droogte

De periode van droogte waar ons land al een tijd door geteisterd wordt, roept logischerwijs de nodige vragen op met betrekking tot brandpreventie. Reden voor het GPG om uit te zoeken wat er op korte termijn nog gedaan kan worden om de risico’s op brand te beperken.

Effectieve brandpreventiemaatregelen kunnen helaas niet op korte termijn genomen worden. Die houden namelijk allemaal verband met een verandering van bosbeplanting. Op dit moment is de VBNE bezig met het samenstellen van een handboek brandpreventie waarin deze langetermijnmaatregelen aan bod komen.

Op korte termijn zijn er echter wel een aantal maatregelen mogelijk ter preventie maar vooral ook om mogelijke schade door een eventuele brand te beperken.

Het is van groot belang dat bezoekers van landgoederen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen in tijden van extreme droogte. Hiervoor is voorlichting van groot belang. Hier vindt u een overzicht van wat u kunt doen.