GPG Nieuws

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ter inzage

Op 15 april zijn door Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 en de bijhorende kaarten vastgesteld. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 geeft aan waar in Gelderland een subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen mogelijk is. Het ontwerpplan ligt ter visie van 22 april tot en met 3 juni. In deze periode zijn de stukken in te zien en kan er gereageerd worden op het plan.

Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in het Gelders Natuurnetwerk. Op de bijbehorende kaart staan de zoekgebieden en natuurtypen die in aanmerking komen voor een provinciale subsidie.

Het ontwerp Natuurplan 2021 en de bijbehorende kaarten zijn te vinden op de website van de provincie Gelderland.