GPG Nieuws

Oprichting GPG-werkgroep water

DOOR BAS VAN GERWEN  Ook in 2020, het zoveelste jaar op rij, werd het nieuws weer gedomineerd door de droogte. Het is duidelijk dat de ernstige droogteproblematiek in de zomer een van de belangrijkste thema’s van de komende jaren zal zijn. Het GPG realiseert zich dit terdege en wil een sterk geluid laten horen op dit onderwerp. Omdat er bij waterzaken veel verschillende belangen gemoeid zijn, heeft het GPG besloten een ledenwerkgroep water op te richten.

In de op te richten werkgroep zullen leden met verschillende eigendomstypen zitting nemen. Ook wordt er gekeken naar een goede geografische verdeling, om zodoende eer te doen aan de grote regionale verschillen op dit gebied. Voor vragen over de werkgroep kunt u contact opnemen met Bas van Gerwen, gpg@grondbezit.nl of 06-83177028.