GPG Nieuws

SBNL Natuurfonds honoreert veertien nieuw projecten

DOOR RENE HOLDERT  Herstel van de boomgaard en de oude vijver van klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Een stinsenbos bij kasteel Vorden. Herstel van het eiken- en haagbeukenbos op landgoed De Wiersse. De bouw van een vogelkijkhut bij vakantieboerderij Erve Vleerboer in Albergen. Zomaar een greep uit de veertien projecten op het gebied van particulier natuur- en landschapsbeheer die in Overijssel, de Achterhoek en de Liemers van start gaan dankzij een bijdrage van het SBNL Natuurfonds.

Het SBNL Natuurfonds werd in 1981 opgericht onder de naam Stichting Behoud Natuur en Landelijk gebied, als tegenhanger van de bestaande natuurorganisaties. Waar de bestaande natuurorganisaties – met steun van de overheid – natuur ongerept wilden laten (natuur voor de natuur en liever niet voor de mens) of probeerden terug te brengen naar de staat van honderd jaar geleden, wilde de SBNL juist de door de mens beheerde natuur promoten. Met meer aandacht voor esthetische en cultuur-historische aspecten. En toepassing van ‘wise use-beheer’ waarbij ook op verantwoorde wijze kan worden geoogst (lees: gejaagd). De SBNL heeft zelf een aantal kleinere natuurterreinen in bezit, maar stimuleert en ondersteunt vooral natuurbeheer door enthousiaste particulieren en agrariërs.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit een van de fondsen moet uw aanvraag echter wel aan een paar voorwaarden voldoen. Een gedegen begroting is uiteraard een basisvoorwaarde. Daarnaast gaat het ook om de rol die het project speelt voor de directe omgeving. Werken met lokale vrijwilligers voor aanleg of onderhoud is een eis. Het project moet van onderaf worden gedragen en dus van toegevoegde waarde zijn voor de gemeenschap.

Er zijn drie (sub)fondsen ondergebracht bij SBNL Natuurfonds:

  • Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds
    Belangrijkste doelstelling: het behoud en beheer van onroerende zaken in Nederland, in het bijzonder welke voor natuur en landschap belangrijk zijn en waarbij het beheer en behoud geschiedt zowel ten behoeve van de natuur als ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens.
  • Nora Croin Michielsen fonds
    Belangrijkste doelstelling: ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar het beheer van terreinen.
  • Fonds de Eik
    Belangrijkste doelstelling: het ondersteunen van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Met name in relatie tot het beheren, beschermen en bevorderen van een pluriforme flora en fauna in Nederland, met inachtneming van een duurzaam gebruik van de natuur.

Het geld voor de vorig jaar gehonoreerde projecten is afkomstig van het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Het totaal van de toegekende bedragen komt uit op zo’n 95.000 euro.

Voorzitter van het SBNL Natuurfonds Frederik Nijpjes zou het liefst in iedere provincie een regionaal fonds opzetten, waarmee de doelgroep aanzienlijk zou worden verbreed. Nijpjes: ‘Mensen of bedrijven die zich verbonden voelen met het landelijk gebied kunnen donateur van SBNL Natuurfonds worden, of bijdragen door een nalatenschap of een eenmalige schenking. SBNL Natuurfonds is een ANBI, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook bedrijven die een paar procent van hun winst op een duurzame manier willen besteden, kunnen bij ons terecht. Wij beheren graag fondsen voor hen.’ Hij vervolgt: ‘SBNL Natuurfonds wil een platform zijn om mensen met passie samen te brengen met mensen met middelen. Wij vormen een schakel tussen mensen die zich verbonden voelen met natuur en mensen die natuur beheren. Die unieke rol willen we graag uitbreiden.’