GPG Nieuws

Subsidie functioneel erfgoed beschikbaar voor gehele Gelderse erfgoedcollectie

DOOR BAS VAN GERWEN  De provincie Gelderland zal de subsidie functioneel erfgoed niet langer alleen beperken tot de ‘parels’, zo staat in het onlangs gepresenteerde kader voor de nieuwe regeling. Alle eigenaren met provinciaal of gemeentelijk erfgoed kunnen steun aanvragen. Dit is een belangrijk punt waar het GPG zich hard voor maakt.

Alle beschermde monumenten hebben waarde

In de Statenbrief over de kaders voor de nieuwe subsidieregeling geeft het College van Gedeputeerde Staten duidelijk aan dat de provincie gaat voor de instandhouding van het Gelderse erfgoed in de volle breedte. Er worden dus geen monumenten of gebieden uitgesloten.

Subsidie of lening?

Het daadwerkelijke probleem waardoor de regeling überhaupt op de schop gaat, is dat zij de afgelopen jaren structureel overvraagd werd, waardoor loting dreigde. Het GPG heeft hierover altijd gezegd dat het dan zaak is dat er eerst gekeken moet worden naar de kern van het probleem: onvoldoende budget. Dit is uiteraard een politieke discussie en onze aanbeveling is uiteindelijk terzijde geschoven.

In de Statenbrief geeft de provincie nu aan dat zij niet langer alleen wil kijken naar subsidieverlening als instrument, ook leningen zullen tot het instrumentarium behoren. Wanneer sprake is van een sluitende businesscase dan is een lening volgens de provincie het beste instrument. Wanneer sprake is van onrendabele onderdelen of wanneer er helemaal geen verdienmodel is, dan komt de subsidie in beeld.

Het GPG is het niet eens met de opname van leningen als mogelijk instrument. Leningen veronderstellen dat de instandhouding van erkend erfgoed enkel de verantwoordelijkheid is van de eigenaar terwijl hier duidelijk een maatschappelijke waarde van uitgaat. Daarnaast benadrukt het GPG dat het beoordelingsproces open en transparant moet zijn. Eigenaren moeten weten waar zij aan toe zijn als ze de aanvraagprocedure starten.

Verkorte procedure groen erfgoed

Het GPG is tevreden met de bepaling dat bij groen erfgoed, waarvan duidelijk is dat er geen verdienmodel mogelijk is, een verkorte procedure komt waarbij geen financieringstoets uitgevoerd zal worden. Dit is in lijn met het standpunt van het GPG.

Deze verkorte procedure wordt ook gevolgd bij ‘eenvoudige projecten’. Het blijft echter vooralsnog onduidelijk hoe die dan gedefinieerd zullen worden. Ook hierbij pleit het GPG voor duidelijkheid, transparantie en objectiviteit.

Subsidieregeling opengesteld in augustus

In de loop van de zomer komt duidelijkheid over de uiteindelijk tekst van de subsidieregeling. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling in augustus 2020 opengaat. Het GPG houdt u hier uiteraard over op de hoogte.