GPG Nieuws

Subsidieplafond Behoud prioritaire soorten in juni mogelijk opgehoogd

DOOR BAS VAN GERWEN In Gelderland zijn 75 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Deze prioritaire soorten staan genoemd in de Beleidsnota Actieve Soortenbescherming. Wilt u maatregelen nemen om deze planten en dieren te behouden? Op dit moment is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt, maar mogelijk wordt dat in juni opgehoogd, waardoor u weer subsidie kunt aanvragen. Hierover zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • kweek in combinatie met introductie van een prioritaire soort in een leefgebied
  • introductie van een prioritaire soort in een leefgebied
  • handmatig bestuiven van een prioritaire plantensoort in een leefgebied
  • onderzoek dat zich richt op het in kaart brengen van het voorkomen van een prioritaire soort in een leefgebied
  • onderzoek dat zich richt op het kijken hoe effectief een maatregel is voor het behoud van een prioritaire soort
  • onderzoek dat zich richt op het bepalen van maatregelen die nodig zijn voor het behoud van een prioritaire soort in een leefgebied
  • maatregelen die het leefgebied van een prioritaire soort behouden of versterken.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.6 (Behoud van prioritaire soorten).
Als u hierover vragen heeft, laat het ons dan weten via gpg@grondbezit.nl dan zoeken wij dit voor u uit.