GPG Nieuws

Succesvolle inspiratiemiddag Innovatieve bedrijfsmodellen NIL

DOOR BAS VAN GERWEN  Op 26 juni 2019 brachten het GPG en het UPG een bezoek aan het biologische melkveebedrijf Veld en Beek. Het GPG organiseerde deze goedbezochte middag in het kader van het project Natuurinclusieve landbouw. Een viertal sprekers spraken over de mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.

Tijdens het eerste dagdeel spraken Susan Drion van Biodiversity in Business en Danielle de Nie van Wij.land. Drion ging in op haar onderzoek naar vernieuwende verdienmodellen en financieringsmogelijkheden door de meerwaarde die zij creëren om te zetten in financiële waarden.

Vervolgens ging De Nie in op de werkwijze van Wij.land in hun streven naar een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan. Samen met melkveehouders, natuurorganisaties en andere partijen werken zij aan concepten die bijdragen aan de financiële, natuurlijke en sociale waarden van natuurinclusieve landbouwbedrijven.

In het tweede dagdeel kwam de praktijk aan bod, bij monde van Hugo Fernhout, directeur-rentmeester landgoed Vilsteren, en Jan Wieringa, eigenaar van Veld en Beek. Fernhout nam ons mee in het mooie traject dat landgoed Vilsteren heeft ingezet om te komen tot een meer duurzame landbouw voor een duurzaam landgoed. Dit bracht voor de deelnemers prachtig in beeld wat landgoedeigenaren zelf kunnen ondernemen om de transitie richting natuurinclusieve landbouw te realiseren.

De middag werd afgesloten met het inspirerende verhaal van de oprichter van Veld en Beek. Hierbij passeerden bijna alle aspecten de revue, van zijn visie op natuurinclusieve landbouw tot de concrete maatregelen die hij neemt op bedrijfsniveau. Wieringa’s bevlogenheid bleek overduidelijk tijdens de rondleiding over het bedrijf.