GPG Nieuws

Terugblik bijeenkomst stikstof Gelderland (SPUK)

De provincie heeft bij het Rijk een aanvraag gedaan en €162 mln gekregen om natuur te herstellen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit geld komt beschikbaar als subsidie in de vorm van een Specifieke Uitkering (SPUK). Het GPG heeft input mogen leveren op de conceptregeling. Er wordt steeds meer duidelijk over de SPUK. Daarom heeft GPG samen met Bosgroep Midden Nederland een online voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd op 29 september.

Er kan geld aangevraagd worden voor herstelmaatregelen zoals bijvoorbeeld hydrologisch systeemherstel, aanpak van sprengen en beken, herstel van natte en droge heide, herstel van vennen, bestrijding van exoten en voor revitalisering van bos. Voor de revitalisering van bos zijn echter strenge eisen. Er mag alleen inheems plantgoed gebruikt worden in natuurbos. Voor andere bostypen moet dus een andere subsidiebron gevonden worden.

Op dit moment kunnen alleen SNL gecertificeerde landgoederen of organisaties aanvragen doen. Als GPG hebben we aangegeven dat dit veel van onze leden op achterstand zet. Later zal de regeling misschien ook voor niet SNL gecertificeerde leden geopend worden. Op dit moment zal een aanvraag dus via de bosgroepen of een andere SNL gecertificeerde organisatie moeten lopen. Grenst uw bezit aan dat van een gecertificeerd landgoed of TBO? Dan kan het de moeite lonen contact te zoeken en eventueel samen op te trekken. Het GPG kan ook contact voor U leggen.

De SPUK regeling opent op 22 november 2021. De definitieve versie van de SPUK zal halverwege oktober komen. Aanvragen kunnen tot eind 2023 ingediend worden maar moeten voor 2025 uitgevoerd zijn. De provincie richt zich met deze SPUK vooral op ‘robuust systeemherstel’ in Natura2000 en het GNN, met name op en rond de Veluwe, Het Steltkampse veld en de Baakse Beek.

De provincie denk graag mee over de aanvragen. Bent U SNL-gecertificeerd en denkt U erover om zelf een aanvraag in te dienen of heeft U andere vragen? Neem dan contact op met ons, dan zorgen wij ervoor dat U met de juiste mensen in contact komt.