GPG Nieuws

Terugblik derde bijeenkomst verdienmodellen: Samenwerkingsverbanden

Het kennisnetwerk verdienmodellen komt op stoom. Dinsdag 13 april was alweer de derde bijeenkomst in het project, waarbij de sprekers in zijn gegaan op de kansen en mogelijkheden die samenwerkingsverbanden bieden.

Arnold Peterse zat namens het GPG bestuur de bijeenkomst voor en trapte gelijk af met een mooi voorbeeld van een samenwerkingsverband: dit project, wat GPG samen met de Provincie Gelderland heeft opgezet!

Regionale samenwerkingsverbanden met particulieren en overheden

Elyze Storms van Gelders Genootschap zit al ruim 14 jaar in de landgoederen wereld. Als historisch geografe en adviseur erfgoed heeft ze meerdere projecten opgestart, zoals Gelders Arcadië. Aan de hand van haar ervaringen liet ze de kansen en mogelijke valkuilen van samenwerkingsverbanden zien. Door een landgoed als ensemble te zien creëer je de basis voor een samenwerking en gezamenlijke oplossingen. Als ensemble kun je makkelijker burgers, regionale én provinciale overheden bij het landgoed betrekken. Door met deze partijen samen te werken ontstaat een beter inzicht in (on)mogelijkheden voor nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie, erfgoedtoerisme en ruimtelijke kwaliteit. 

Samenwerkingen tussen een landgoed en TBO’s

Eric Brinckmann, directeur van landgoed Het Lankheet heeft al jaren ervaring met samenwerkingsverbanden. Het Lankheet bestaat voor het grootste deel uit bos en natuur, met terreinbeherende organisatie als buren. Zijn ervaring is dat door gezamenlijk, als gebied, een verhaal te presenteren je sneller gehoord wordt. Samen met Natuurmonumenten heeft Het Lankheet een aanvraag ingediend voor een status van immaterieel erfgoed. Deze is toegekend, waardoor er verschillende potjes opengaan voor financiering van herstel van bijvoorbeeld vloeiweides en bruggen. Deze succesvolle samenwerkingen hebben ook nog andere positieve gevolgen: waar in eerste instantie nog moest worden gevraagd om projecten, merkt Brinckmann dat die projecten nu juist naar het landgoed toekomen.

Brinckmann benadrukte aan het eind van de bijeenkomst ook de onmisbaarheid van vrijwilligers op het landgoed. Een mooie opstap voor de volgende bijeenkomst in het kennisnetwerk verdienmodellen!

Heeft u deze interessante bijeenkomst gemist? U kunt de presentaties hier teruglezen: Elyze Storms, Eric Brinckmann. Ook is een opname gemaakt van de bijeenkomst. Terugkijken? Stuur dan een mailtje naar n.hermus@grondbezit.nl, dan krijgt u de link toegestuurd.

Wat staat er nog meer op de planning?

De volgende bijeenkomsten zijn geweest:

1. Landgoedvisies en ondernemingsplannen - 21 januari 2021 Lees hier het verslag en de presentaties
2. Positionering, (online) marketing en merkontwikkeling - 24 maart 2021 Lees hier het verslag en de presentaties
3. Samenwerkingsverbanden - 13 april 2021

En dit staat nog op de planning:

4. Inzet van vrijwilligers en besparingen – 10 mei 2021
5. Zonnevelden en windmolens - juni 2021
6. Bosbouw - juni/juli 2021
7. Voedselbossen - september 2021
8. Nieuwe landgoederen, erfpacht en huur - oktober 2021
9. Landbouwpacht - november 2021
10. Recreatie en horeca - december 2021

De volgorde van de bijeenkomsten kan nog wat veranderen.

Meer weten over Kennisnetwerk Verdienmodellen? Bel of mail dan met Neeltje Hermus: 0657245426 E n.hermus@grondbezit.nl