GPG Nieuws

Uw bestuur in de praktijk

In deze rubriek vertellen de bestuursleden waarvoor zij zich zoal voor het GPG inzetten. Aan bod komen onder andere een subsidie voor natuurinclusieve landbouw, SNL en het toezicht, en de droogte. Als u naar aanleiding hiervan uw ervaringen wilt delen, kunt u dat doen via gpg@grondbezit.nl of 0318-578559.

Ondanks het zomerreces...

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Het bestuur was de afgelopen maand met zomerreces, wat niet wegneemt dat zaken weliswaar op een lager pitje gewoon doorlopen. Zo heeft Gijs van Heemstra nog een subsidie aangevraagd voor een project ‘Natuurinclusieve landbouw op landgoederen’ dat het GPG gaat leiden.

Verder speelt de SNL-subsidie voor toezicht, waarvoor door het GPG druk is gelobbyd. Een verslag vindt u verderop in deze Nieuwsbrief.

En tot slot moest er nog een zomernummer van de GPG-nieuwsbrief worden gemaakt. Eind juli heeft de redactie aan de voet van een eik op een Gelders landgoed vergaderd. Deze redactie bestaat inmiddels uit vier leden: Jet van den Toorn, René Holdert, Bas van Gerwen en Agave Kruijssen. Helaas heeft Jacobine Diepenhorst afscheid genomen als redactielid. Jarenlang schreef zij artikelen voor de Nieuwsbrief (onder meer over de BOA-problematiek) en de rubriek ‘Voor het voetlicht’ is door haar in het leven geroepen. Wij zullen haar enthousiasme en deskundigheid zeker missen.

Droogte

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Arnold Peterse, binnen het bestuur onze waterschapsman, meldt het volgende. De ernstige droogte waarmee we deze zomer geconfronteerd worden heeft intussen geleid tot grote schade aan landbouwgewassen en bossen. Historische tuinen en oprijlanen van landgoederen hebben op diverse plaatsen ernstig te lijden van de droogte. Ook heeft het verbod om grondwater op te pompen in de nabijheid van Natura 2000-terreinen een aantal landgoedeigenaren in de problemen gebracht.

De ernstige problematiek heeft er overigens bij waterschappen wel toe geleid dat men in de toekomst in het voorjaar water minder snel zal gaan afvoeren en meer water zal vasthouden voor drogere perioden.