GrPG Nieuws

Grondig Noord Nederland

In de nieuwste editie van Grondig Noord Nederland kunt u lezen over:

 • Certificering Natuurbeheer SNL
 • Organisaties bundelen krachten MijnbouwSchade in Groningen
 • Toetsingskader Stikstof verankerd in Drenthe
 • GS Friesland akkoord met Friese uitwerking ganzenakkoord
 • Herijking EHS Drenthe en Natuurbeheerplan 2014
 • Studie gevolgen gaswinning dijken Groningen
 • Provincie Groningen ergoedt openstellen boerenland voor wandelaars
 • Gebiedsavonden Natura 2000 Merengebied
 • Kavelruilproces N381 afgerond in Fryslân
 • Hoorzitting mogelijke begrenzing aan schaalvergroting agrarische bedrijven Groningen
 • Pilot boerenmeren Veenkoloniën
 • Beekdalvisie provincie 

Indien u bent ingelogd, kunt u hier direct naar de nieuwsbrief gaan. Bent u FPG-lid en hebt u nog geen inlogcode dan kunt u deze aanvragen via het blokje 'Mijn FPG' in de linker kolom.