HFG Nieuws

Extra nieuwsbrief Feangreide van de gezamenlijke landbouworganisaties

Op 12 maart 2018 kopte de Leeuwarder Courant met een artikel ‘Intensieve landbouw moet wijken voor redding veen’. In dat artikel pleiten zes politieke partijen in de Friese Staten voor een verdere verhoging van het waterpeil in het veenweidegebied. PvdA, D66, CU, GL, PvdD en 50PLUS vinden dat het waterpeil in het veenweidegebied binnen 10 jaar decimeters hoger moet dan in de veenweidevisie is vastgesteld. Zij laten het behoud van veenweide zwaarder wegen dan de toekomst van de agrarische sector.

> Lees de Extra nieuwsbrief Feangreide van de gezamenlijke landbouworganisaties...