HFG Nieuws

2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Friese monumenten 

Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2020 subsidie aanvragen bij de provincie via de Subsidieregeling Monumenten (SUMO). Dit jaar is in totaal 2,5 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar voor:

- Restauratie van rijksmonumenten
- Herbestemming van rijksmonumenten
- Onderhoud van rijksmonumentale molens
- Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden
- Plankosten

U kunt subsidie aanvragen van 14 tot en met 18 september 2020.

Lees hier meer.