HFG Nieuws

Net op zee Ten Noorden van de Waddeneilanden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee (Ten noorden van de Waddeneilanden) naar het vasteland.

Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen, afhankelijk van lokale omstandigheden. Waar de kabels aan land komen moet nog bepaald worden. Er zijn in het noorden 3 hoogspanningsstations die benut kunnen worden als aansluitingspunt voor het windpark. Deze staan in BurgumVierverlaten en Eemshaven. De trac√©alternatieven naar Burgum lopen mogelijk door uw private gronden.

In de concept 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden' wordt een beschrijving gegeven van het project, welke trac√©alternatieven er zijn en de mogelijke locaties voor de stations staan aangegeven. De concept notitie ligt tot en met donderdag 7 november 2019 ter inzage. Zie hier voor meer informatie. 

Lees hier het artikel over kabels en leidingen uit de Landeigenaar van oktober 2019.