HPG Agenda

Bijeenkomst Regionale Veenweidestrategie Provincie Noord-Holland

donderdag 3 juni 2021, 16:00 - 17:00 uur

Donderdag 3 juni organiseert het Hollands Particulier Grondbezit samen met de provincie Noord-Holland een ledenbijeenkomst over de Regionale Veenweidestrategie Noord-Holland. Spreker is Janny Gerritsen, beleidsadviseur Voedselvisie, Bodemdaling en Groene Hart van provincie Noord-Holland.

Op basis van het klimaatakkoord wordt gewerkt aan CO2 reductie en hebben de (veenweide)provincies afgesproken een Regionale Veenweide Strategie op te stellen. Dit is tevens benoemd in het Veenplan van het ministerie van LNV. De Provinciale Staten is over het bodemdalingsdossier en de verkregen impulsgelden in november 2020 geïnformeerd.

Voor het opstellen van de Regionale Veenweidestrategie, die tegen de zomer 2021 klaar moet zijn, wordt waar mogelijk met alle overheidslagen en de eigenaren in het veld gesproken.

Tijdens de bijeenkomst zult u in de gelegenheid gesteld worden ook andere vragen aan Janny als vertegenwoordiger van de provincie te stellen, bijvoorbeeld over de Voedselvisie. Ten tijde van de bijeenkomst zal naar verwachting de uitvoeringsagenda 2021-2022 zijn vastgesteld en later deze maand worden besproken met Provinciale Staten. Wanneer mogelijk ontvangen wij uw vragen graag vooraf ter voorbereiding.

Programma

16.00 - 16.05   Welkom door HPG bestuurslid Peter Helder
16.05 - 16.30   Presentatie Regionale Veenweidestrategie door Janny Gerritsen
16.30 - 17.00   Mogelijkheid voor vragen en discussie

Waar en wanneer?
Donderdag 3 juni van 16.00u tot 17.00u 
Digitaal via MS Teams 

Aanmelden 
Aanmelden is mogelijk via m.vanbalen@grondbezit.nl. Een dag voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestigingsmail met een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst. Een handleiding voor vergaderen via MS Teams vindt u dan in de bijlage.  

We zien er naar uit u digitaal te ontmoeten.

Ga terug