HPG Nieuws

Verkoop gronden in de provincie Zuid-Holland digitaal

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het realiseren van het Natuurnetwerk en de  natuurdoelen, maar ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak.  De provincie biedt met deze achterliggende gedachte met enige regelmaat landbouw- en/of natuurpercelen te koop aan door middel van openbare inschrijving. Via deze inschrijving kunnen gegadigden een bieding doen op de gronden. Bij het aanbieden van deze percelen maakt de provincie gebruik van de digitale site landelijk vastgoed online.

Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen op deze site en het aanbod in de provincie Zuid-Holland op deze manier in de gaten te houden.