HPG Nieuws

Aanpassing overgangsrecht Natuurschoonwet 1928

Zoals verwacht omvat het Belastingplan 2021 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd ook het overgangsrecht bij de Natuurschoonwet. Dit hangt samen met het nieuwe NSW Rangschikkingsbesluit dat juist vorige week is gepubliceerd (voor meer daarover zie ons eerdere artikel hier).

In het wetsvoorstel is overgangsrecht opgenomen voor situaties waarin niet aan de zogenoemde instandhoudingseis van de NSW 1928 wordt voldaan door de gewijzigde regelgeving van het Rangschikkingsbesluit NSW 1928. Door dit overgangsrecht worden de fiscale gevolgen van het niet langer voldoen aan de instandhoudingseis voor die situaties buiten werking gesteld (voor het deel van de onroerende zaak dat niet meer voldoet aan de nieuwe voorwaarden om als landgoed te worden aangemerkt). Let u erop dat de fiscale gevolgen voor het niet meer voldoen aan de bezitseis op geen enkele manier ongedaan kan worden gemaakt. FPG voerde verschillende malen overleg hierover met het ministerie van Financiën. Het wetsvoorstel en toelichting vindt u hier, onder Belastingplan/overige fiscale maatregelen.