HPG Nieuws

Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Vanaf 1 juli 2014 kunnen agrariërs en eigenaren van een (voormalig) agrarisch bouwblok subsidie krijgen voor het verwijderen van asbestdaken. De stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ levert een bijdrage van 4,50 euro per m² asbest. Dit op voorwaarde dat de subsidieaanvrager zonnepanelen terugplaatst. Met een verbod op asbestdaken in het verschiet, is de regeling de moeite waard om te verkennen.

 

De stimuleringsmaatregel is sinds 1 juli 2013 in werking voor actieve agrarische ondernemingen en per 1 juli 2014 kunnen voormalig agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok hier ook gebruik van maken. Voor de stimuleringsmaatregel gelden de volgende uitgangspunten:

 

  • Subsidie van 4,50 euro per m² asbestdak
  • Minimum oppervlakte van 250 m² te saneren asbestdak
  • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen
  • Maximale subsidiebedrag per aanvrager is 15.000 euro
  • Subsidie aanvragen kan tot 1 september 2015

 

Waarom asbest verwijderen?

De ondernemers die de asbestdaken reeds hebben vervangen, hebben hiervoor diverse redenen. Ten eerste is er het financiële risico, de hoge kosten voor asbestverwijdering na een brand vallen vaak buiten de verzekering. Ten tweede speelt de zorg voor een goede gezondheid een belangrijke rol. Bij de verouderde asbestplaten komen er steeds meer asbestdeeltjes vrij door verwering. Dit terwijl de algemene gedachte nog leeft dat asbestdeeltjes alleen vrijkomen door bijvoorbeeld verzagen van asbestplaten. Ten derde is het eenvoudiger om een bouwblok zonder asbest te verkopen. Naast deze redenen is het voorgenomen verbod op asbestdaken een extra motivatie om met financiële steun uit de stimuleringsmaatregel asbest te verwijderen. De overheid is voornemens om een wettelijk verbod op het bezit van asbest in 2024 in te voeren.

 

Is de stimuleringsmaatregel voor mij interessant?

De stimuleringsmaatregel geeft u de mogelijkheid om een deel van de kosten voor asbestverwijdering vergoed te krijgen. Vanwege de regelingsvoorwaarde om zonnepanelen te plaatsen, is het situatieafhankelijk of de subsidie voor u daadwerkelijk interessant is. Afhankelijk van uw stroomverbruik, eventueel fiscaal voordeel en gewenste terugverdientijd, kunt u bepalen of u gebruik wilt maken van deze regeling. Op de website www.asbestvanhetdak.nl kunt u hier meer informatie over vinden. Het stappenplan leidt u eenvoudig langs de belangrijkste aandachtspunten.

 

Aanvullende informatie

Op www.asbestvanhetdak.nl staat de benodigde informatie voor het doen van een subsidieaanvraag en kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan de helpdesk.