HPG Nieuws

Bodemdaling West-Nederland

Recent heeft de provincie Noord-Holland een brief + notitie aangeboden aan de Statencommissie Natuur, Landbouw, Water & Milieu om te komen tot richtinggevende uitspraken rond de bodemdaling in de veenweidegebieden. De volledige agenda + alle stukken zijn hier terug te vinden.

Met de provincie heeft ook HPG haar zorgen over de bodemdaling in west Nederland. De bodemdaling is een serieus probleem waar gezamenlijk met partijen tot werkbare oplossingen gezocht moet worden om de bodemdaling tegen te gaan.

Veel minder te spreken is het HPG over de eerste uitwerking en voorstellen die nu door de provincie worden gepresenteerd. Zo wil de provincie bijvoorbeeld vol inzetten op natte teelten waarvan de meerwaarde nog volstrekt onbekend is en daarmee een grote (financiële) onzekerheid met zich mee brengt voor grondeigenaren. En ook het vermogensrendement van de grond is een belangrijk aspect welke betrokken moet worden bij het vinden van oplossingen. 

Voor de verder discussie en zoektocht naar oplossingen om bodemdaling te beperken heeft HPG ook LTO en het agrarische natuur collectief benaderd om hier gezamenlijk in op te trekken.

LTO Noord heeft haar visie op de bodemdaling West-Nederlands eerder gepresenteerd in een notitie.