HPG Nieuws

Deelname broedweek provincie Zuid-Holland

Een delegatie van het bestuur van HPG heeft een bijdrage geleverd aan de door de provincie georganiseerde broedweek. Met de broedweek heeft de provincie een week lang input verzameld voor de omgevingsvisie Groen Blauwe Leefomgeving. Bij de start van de broedweek op maandagochtend werd gesproken over de gemeenschappelijke ambitie en de stip op de horizon waar we naar toe gaan. Hoe deze ambitie in te vullen werd vervolgens door de week heen in een aantal strategische parallelsessies besproken. Ook werd gesproken over de verbinding tussen stad en land. Het HPG heeft o.a deel genomen aan een sessie over Recreatie & routestructuren en Gezonde leefomgeving.

Op 22 juni wordt het definitieve voorstel van de omgevingsvisie gepresenteerd en openbaar gemaakt. Meer informatie over de provinciale omgevingsvisie en de broedweek is terug te vinden op de provinciale site.